De Veluwse Model Vlieg Club hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In de Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Om aan de AVG te voldoen heeft de Veluwse Model Vlieg Club het stappen plan van de Stichting AVG voor Verenigingen doorlopen.

Als lid van de VMVC betaal je jaarlijks contributie. Je ontvangt hiervoor aan het begin van het jaar een factuur die je binnen 4 weken na ontvangst dient te betalen. Ben je nog geen lid en wil je dat worden, dan betaal je eenmalig inschrijfgeld. De hoogte van de contributie en het inschrijfgeld wordt elk jaar op de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een vol kalenderjaar, restitutie bij voortijdse opzegging is niet mogelijk.
Opzegging dient voor 30 november bij de secretaris gedaan te worden.

Lid worden kan door opgave via het contactformulier.
Inschrijfgeld bedraagt 25 €

Contributie 2020:
Leden            40 €
Jeugdleden   20 €
De KNVvl bijdrage voor de leden die de bijdrage via de VMVC betalen is 52,50 €